Main | Forklaringer »

blog.uten.no

I ny drakt, selv om det er keiserens nye klær. For å minimalisere administrasjon for meg så har jeg valgt å gå over til en ny måte å lage blogger på. Litt mindre konfigurering, og jeg er glad. ;) Nå skal jeg lære meg å konfigurere multiblogg så kan det bli dynamisk forside. Helsingar SysopCool

Comments (1)

Toro [TypeKey Profile Page]:

Jeg forsøker å kommentere i vår nye blogforside, rett og slet for å teste om ting fungerer. Da slenger jeg jo også med litt reklame for et annet prosjekt jeg driver med.

Les Nyheter om Formel 1 på norsk på vår nyhetssite som du finner på http://www.formel-1.no

Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 24.08.2006 23:45.

The next post in this blog is Forklaringer.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33