« blog.uten.no | Main | Skal du ha blogg? »

Forklaringer

Det ble rett og slett litt spørsmål om dette med blogging, og hvrfor ikke beholde det gamle systemet, og hva med de gamle data, og slikt.

Saken er den at Movable Type frem til denne versjonen som nå heter 3.3, ikke tillot mer en et visst antall brukere og blogger i den gratisversjonen de har. Men nå fra og med versjon 3.3 kan vi ha så mange vi vil, og så mange blogger vi vil, til personlig bruk, uten å måtte kjøpe en bedriftslisens. Sålenge vi ikke tjener masse penger på det.

Og vi har passert 2 dollar i inntekter fra Google. Så det er vel ikke akkurat mye å skryte av. :)

Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 25.08.2006 01:47.

The previous post in this blog was blog.uten.no.

The next post in this blog is Skal du ha blogg?.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33