« Teknorati | Main | August-tallene er inne »

Hvem blogger her på blog.uten.no

Redigert utgave: MARK iii

Jeg tenker vi kan ta en liste over de som har blogger her på blog.uten.no, og som har blogget minst en gang.

I ikke noe bestemt rekkefølge finner vi:

Christine
Jan Tore
Kjell
Klagemur
Per
St. Are
Sir Pettersen
Pernille
Saint
Teknobonden
Sysselmannen
Super Mario
Blomsterbudet
Pyro

I startgropen finner vi:

Monica
Aina
Fjorel

Av tidligere blogger her kan vi nevne, Trykkern, Spiffen, Sessa, Litus, Tischia, Oda, Bull, og noen til som jeg ikke husker i farten.

Av netthistoriske årsaker har jeg valgt å lure inn bloggene til de som har blogget tidliger, DER det er mulig.

Nå er det ingenting i veien for at noen av de sistnevnte dukker opp igjen. Det er bare å melde fra til meg, så oppretter jeg blogg til deg.


Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 30.08.2006 18:57.

The previous post in this blog was Teknorati.

The next post in this blog is August-tallene er inne.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33