« Skal du ha blogg? | Main | Teknorati »

Vi er kommet et stykke

Vi ønsker at de som har blogget her og fortsatt vi lat bloggen skal ligge ute, gir en av oss beskjed.

Det er dukket opp en måte å konvertere data fra den tidligere bloggen som er omentrent fullgod. Det er dog endel tull med Æ, Ø og Å. Men ikke værre en at vi vel klarer å løse det relativt enkelt.

Sysselmannen driver for tiden tung mobilbloggtesting. En godbit for de med Nokia Serie 60 telefoner med Lifeblog. Forutsatt at vi får det til, vi lvi kunne tilby deg direkte blogging fra din telefons bloggrensesnitt.

Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 25.08.2006 22:13.

The previous post in this blog was Skal du ha blogg?.

The next post in this blog is Teknorati.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33