« Hvem blogger her på blog.uten.no | Main | Ny blogger »

August-tallene er inne

AUGUST 2006 

 

Da kan vi bringe besøkstallene for August. Dog er det ikke en full måned siden vi startet med den nye serveren.

Statistikk August 2006

 

Tallene viser at det er en jevn stigning i besøk til bloggen etter at vi har åpnet på ny i høst.

I gjenomsnitt har vi 235 besøkende hver dag, med like over 1000 sider vist. Så du skriver ikke bare for deg selv. Vi får nå endel direktetreff fra Google, MSN Search, og Kvasir. Men vår nye søkestolthet i norge, Sesam gir oss omentrent ingen besøkende.  

Vi får håpe at vi klarer å holde trenden fremover, og kommer opp i mot fjorårets besøkstall.

 Cool

 

Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 13.09.2006 11:52.

The previous post in this blog was Hvem blogger her på blog.uten.no.

The next post in this blog is Ny blogger.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33