« Septembertallene | Main | Oppgradering »

Informasjonsavdelingen melder

Etter en periode med mye spam på trackback og kommentarspam har vi slått av muligheten for anonym kommentering.

Og i tillegg er trackback slått av for hele serveren.

La meg derfor oppfordre dere til å registrere dere en TypeKey konto, på https://www.typekey.com.

Så limer dere inn den såkallte Authentication Token i oppsette på bloggen.

Og lurer du på hvordan du gjør det, velger du menyvalget settings, og så feedback. Der er det en rute der du kan lime inn din "Authentication Token".

Og så er det bare å spørre om du lurer på noe da.

Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 02.10.2006 17:10.

The previous post in this blog was Septembertallene.

The next post in this blog is Oppgradering.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33