« Oppdaterte statistikker på vei | Main | Nye bloggere »

Takk for 2006

Vel blogget folkens.

Dere kan leve i visshet om at fra 1. Juni og frem til i dag har hatt besøk av mange tusen lesere. Hvor mange er det litt strid om, men vi tror det har vært over 3000 unike brukere på besøk. Og med det mener vi nettlesere som har vært på siten i mer enn 1 minutt pr besøk.

Forøvrig ser vår treffstatistikk for alle bloggerene slik ut.

2006_totalstat.jpg

Men her snakker vi også om søkeroboter, trackbacks, spam og desslike.

Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 31.12.2006 15:18.

The previous post in this blog was Oppdaterte statistikker på vei.

The next post in this blog is Nye bloggere.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33