« Hverdagen | Main | Dårlig stelt i hestesporten på Fosen »

Nytt ord!

Av og til dukker det opp ord jeg ikke har hørt før. Nesten alltid er det ord som har en mening, og at det er min manglende oppmerksomhet, vankunne eller skjødesløshet som gjør at det føles nytt.. Noen ganger dukker det opp nye ord nærmest ved en tilfeldighet, ord som ikke har fått en mening enda. Hadde det feks vært jeg som oppfant og ga mening til ordert «Automagisk» hadde jeg vært glad. I min mening er det når noe skjer av seg selv, uten at en riktig forstår hvorfor. Genialt.

I dag oppdaget jeg et nytt ord! Dvs, egentlig er det nok en tastefeil på ordet «prioritere» og det var ikke jeg som skrev det først, men jeg tar herved æren for å ha gitt det mening.

Ordet er «PRIOROTERE».

Når en sak blir sendt fra instans til instans eller fra person til person for å gi oppdragsgiver eller utenforstående inntrykk av at organisasjonen behandler saken og at det er fremdrift. I virkeligheten sendes den bare rundt.

Sånn, det var her dere leste det først, ordet i dag er altså PRIOROTERE

About

This page contains a single entry from the blog posted on 14.01.2009 14:19.

The previous post in this blog was Hverdagen.

The next post in this blog is Dårlig stelt i hestesporten på Fosen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33