« Nytt ord! | Main | Våre venner dyra »

Dårlig stelt i hestesporten på Fosen

fosen-hest.jpg

Hestesport er ikke noe jeg vanligvis beskjeftiger meg så mye med, men når Fosens i øyeblikket beste hest er en som ble slaktet før helga, da sender jeg sympatierklæringer nordover til Trøndelag. Artikkelen avkrefter at det ikke var urent trav som sendte gampen i dødens posisjon.

About

This page contains a single entry from the blog posted on 05.03.2009 12:54.

The previous post in this blog was Nytt ord!.

The next post in this blog is Våre venner dyra.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33