« Våre venner dyra | Main | Toåring »

«Dyleksi»

dyleksi-refs.jpg

Det er sagt før, men det tåler å gjentas. Det er dårlig gjort å ha et så vanskelig ord for lese- og skrivevansker.... Fra www.nrk.no - forsiden 02.04.09

About

This page contains a single entry from the blog posted on 02.04.2009 09:34.

The previous post in this blog was Våre venner dyra.

The next post in this blog is Toåring.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33