« «Dyleksi» | Main | Ikke bare det »

Toåring

svine.jpg
Toåringen er bedre kan Sandefjords blad melde.

Hadde det vært vår toåring som hadde sett slik ut hadde vi nok fremdeles vært litt bekymret. Men vi er kanskje litt ekstra engstelige av oss....

About

This page contains a single entry from the blog posted on 28.04.2009 13:43.

The previous post in this blog was «Dyleksi».

The next post in this blog is Ikke bare det.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33