« Det går vel omtrent opp i opp | Main

Rekordforsøk à la 1981

Det skrives, krangles og debatteres over en lav sko i forhold til produksjon og benyttelse av bil og forbruk av fossilt brennstoff. Foreløpig er mantraet fra ihuga miljøentusiaster at den nyeste teknologi må opp og frem for å frelse verden fra den totale undergang.

I 1981, før jappetida helt hadde slått inn over oss og jeg selv såvidt hadde lært å lese, gjorde Luigi Colani et forsøk med et nydesignet karroseri på en 2cv-understell og original 400-kubikks motor som er en konstruksjon fra 1940-årene. Resultatet er ikke mindre enn utrolig imponerende og det er vanskelig å forstå hvorfor dagens debatt og politikk ikke tar hensyn til slike resultater.

0.177 liter per mil, gjennomsnittshastighet på 66 km/t. Tenk om verden hadde hatt slike biler å kjøre rundt i, da hadde oljeselskapene slitt med salget. Jeg nyter sommeren med god samvittighet med å kjøre rundt i 2cv!

Kilde: http://beta.carstyling.ru/en/cars.1981_Colani_2CV.html
og wikipedia.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 30.06.2009 22:22.

The previous post in this blog was Det går vel omtrent opp i opp.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33