« Tulip & Tatamo Trikotasje | Main | Voldsom selvinnsikt »

Framandkar

Tarald%20Stein.bmp

"Magen mumlar om det som skjer
i mørkret
beina klager over det som vert borte
auga ynskjer å sjå seg sjølv
lukka
fitta kviskrar om det som var fruktbart
pikken pressar seg opp gjennom sprekk
mot puls og pels og pust og pule"

Ja, dette er altså et av diktene transkjønnede Tarald Stein gir ut i sin nye diktsamling Framandkar. Det kunne vært verdt et blogginnlegg i seg selv, men det er ikke det som først og fremst fanger min oppmerksomhet i Magasinets artikkel om poeten i dag. Det som sitter som spikret i sinnet, er måten journalisten har valgt å ordlegge seg på:

"Diktene er dels blitt til mens han forberedte seg på å fortelle den store hemmeligheten, dels etterpå, i påvente av at han kan ta skrittet helt ut."

Jeg blir simpelthen taus.

Men skrive kan jeg heldigvis fortsatt, og da benytter jeg sjansen til å berømme Tarald Stein for å gi transkjønnede noe mer enn hormoner og operasjoner, nemlig en stemme og et ansikt.

Comments (1)

Tusen takk!
Journalister er søte dyr ;)

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 07.04.2008 22:20.

The previous post in this blog was Tulip & Tatamo Trikotasje.

The next post in this blog is Voldsom selvinnsikt.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33